Başkanın Mesajı

Derneğimizin kuruluş amaç ve görevleri ile faaliyet alanları çerçevesinde öncelikle şu anda en çok ihtiyacı olduğunu düşündüğüm ekolojik kalkınmanın ülkemizin
tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve bilimsel temelin sağlanması için akademisyenlerinde katılımının sağlanmasıyla aynı amaç doğrultusunda ortak payda da bir araya getirilerek daha bilinçli daha güçlü ve aynı zamanda daha verimli projelerin üretilmesi için gerekli olan koordinasyonun sağlanması, ortak aklın üretilmesi ve öncelikli hedeflerin belirlenmesi, doğaya daha saygılı bireyler yetiştirilmesi, tüm canlıların yaşam hakkını özgürce kullanabileceği ekolojik ortamların yaratılması ve korunması, bu kapsamda toplumsal bilincin oluşturulması adına yola çıkmış bulunuyoruz.
Ulusal ve uluslararası alanlarda ülkemizin ekolojik temelli kalkınmasının mümkün
olabileceğini, kalkınmanın ille de doğayı katletmek uğruna yapılmasının şart
olmadığını, böyle bir kalkınma sürecini asla kabul etmediğimizi, buna herkesin
karşı çıkması gerektiğini, güzel ve doğru olanın aslında doğaya saygıdan ödün
vermeyerek tüm canlılarının yaşam alanlarının korunması çerçevesinde ekolojik
kalkınma sürecini çok daha anlamlı ve özel kılacağı kanaatindeyim.