Kategori: <span>Information</span>

Yazı

Pandemide Ekonomi 3 ve 4. Bölüm

Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği “Anekder”, Covid 19 sebebiyle fiziki şartlarda gerçekleştiremediği seminerlerine webinarlar düzenleyerek devam ediyor. Türkiye’nin güçlü sivil toplum örgütleri arasında yer alan ‘ANEKDER’in konukları: Av. Çağla Sağaltıcı Soycan (Moderatör): Uluslararası Çevre Hareketi ve Yeşil Mutabakat, Av. Serdar Ersöz: Pandemide Elazığ ekonomisi, Av. Serhan Dede: Pandeminin Bursa’daki ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkileri,...